Supervisie OP VRAAG

Jan Lens en May Michielsen zijn beiden als supervisor erkend door de BVRGS, de NVRG en de NVAGT. Wij bieden supervisie aan op vraag, zowel aan individuen als aan kleine groepjes.

AANBOD SUPERVISIE

Voor mensen die onze opleiding hebben gevolgd

SUPERVISIE EN VERDIEPING PARTNERRELATIETHERAPIE najaar 2019

Deze dagen zijn bedoeld voor iedereen, die in de School voor Relatietherapie de jaaropleiding heeft gevolgd. De nadruk zal liggen op supervisie, verdieping van inzichten en de in de jaaropleiding geleerde benaderingen en methodieken verder inoefenen en verfijnen.

INHOUD

Wie inschrijft, verbindt zich ertoe om voorafgaand aan een supervisiedag, vragen naar verdieping van inzichten te formuleren of te verduidelijken welke vaardigheden of attitudes meer aandacht behoeven. Er zal voldoende ruimte zijn om, met supervisie, stil te staan bij casusmateriaal van de deelnemers en ook eigen persoonlijke vragen en thema’s in het werken met paren.

Wij zullen de deelnemers enkele weken voor de geplande dagen een reminder te sturen waarin we uitnodigen tot het formuleren van de leervragen. Wij maken aan de hand van de gestelde vragen samen met de groep een programma waarin we streven naar een evenwichtige verdeling van theoretische verdieping, vaardigheidstraining en supervisie.

PRAKTISCH

In Antwerpen: Dinsdag en woensdag 10 en 11 december 2019, telkens van 9.30 tot 16.30 uur in het TPC, Groenenborgerlaan 149, Wilrijk. 350 Euro voor de 2 dagen, inclusief water, koffie en thee en broodjeslunch ‘s middags.

In Utrecht: Maandag 16 december van 9.30 tot 16.30 uur in de Volksuniversiteit, Nieuwegracht 41, 3512 LE Utrecht. 180 Euro, inclusief water, koffie en thee en broodjeslunch ‘s middags.